Keynote – Orta Gelir Tuzağı ve Ar-Ge’nin Ticarileşme Süresi

Keynote – Orta Gelir Tuzağı ve Ar-Ge’nin Ticarileşme Süresi

12:30 AM 17 Ekim 2018

Keynote – Orta Gelir Tuzağı ve Ar-Ge’nin Ticarileşme Süresi