Buluş Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Aydın Mühürcü
Tel: 0264 346 0202
Email: fsmh@adaptto.net
Teknik Alan
Bu buluş, canlı ağaç (dikili gövde) hacminin hızlı ve güvenilir bir biçimde hesaplanması, insan müdahalesine gereksinimi olmadan sınıflandırılması ve kayıt altına alınmasını sağlayan otomasyon sistemi ile ilgilidir.
Önceki Teknik
Orman işletmelerinde dikili gövde hacminin hesaplanmasında kullanılan yöntem çok hantal, teknolojiden uzak, güvenirliliği düşük, veri toplama değerlendirme ve depolama hızı aşırı düşük ve zahmetli bir süreçtir. Dikili hacim hesaplama, sınıflandırma ve kayıt işlemi en az iki kişinin bir takım çalışması ile gerçekleştirilebilmektedir.
Yenilikçi ve Özgün Yönü
Yapmış olduğumuz ulusal ve uluslararası araştırmalar sonucunda görülmüştür ki dikili gövde hacim hesaplama değerlendirme ve işlem verilerinin kayıt altına alınması konusunda mekanik, elektrik ve bilgisayar üçlüsünden yararlanılmamaktadır. Bu buluşun amacı dikili gövde hacminin hesaplama, sınıflandırma ve kayıt alma sürecini mümkün olduğu kadar hızlandırmak, güvenirliğini artırmak, insana olan gereksinimini mümkün olduğu kadar azaltmak, insan kaynaklı hataları mümkün olduğu kadar yok ederek ulusal sermayenin en isabetli şekilde kullanılmasına katkıda bulunmaktır.