Bu organizasyonun karbon ayak izi İSTAÇ enerji üretim projesinde elde edilen karbon kredileriyle sıfırlanacaktır.

Dipnot: İSTAÇ, İSO 14064 standardı kapsamında Kurumsal Sera Gazı Doğrulama Belgesi alan ilk Türk Kuruluşudur.