Dr. İbrahim Bekar, 1972 yılında Sivas’ta doğmuştur. 1995 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan
sonra, 1999’da yüksek lisans ve 2003 yılında doktora çalışmalarını Akron
Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Kısa bir post-doc çalışmasından sonra 2003 yılında Intel Corporation`da teknoloji
geliştirme mühendisi olarak çalışma hayatına başlamış ve bu şirkette 2014 yılına kadar
Uzman Mühendis, Teknoloji Geliştirme Müdürü, Proses Geliştirme Müdürü gibi değişik
görevlerde bulunmuştur. Daha çok Teknoloji Yönetimi ve İleri Üretim ve Proses
Geliştirme konularında yoğunlaşmıştır.

2014 yılında TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak Türkiye’ye
dönmüş ve daha sonra da TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı
olarak atanmıştır. Marmara Araştırma Merkezi’nde de sanayiye katma değer
sağlayacak ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve transfer edilmesi yönünde merkezin
çalışmalarını yönlendirmek, stratejik projelerin koordinasyonunu yapmak gibi görevler
üstlenmiştir. Bunun yanı sıra Avrupa birliği Ufuk 2020 NMBP (Nanoteknoloji, İleri
Malzemeler, Biyoteknoloji ve İleri Üretim ve Proses) program komitesinde de Türk
delegesi olarak bulunmuştur.

30 Ocak 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında İbrahim Bekar’ın Ulaşım, Güvenlik,
Enerji ve Otomasyon Sistemleri (UGES) Sektör Başkanı ve ASELSAN Genel Müdür
Yardımcısı olarak göreve başlaması kararı alınmıştır.
Evli ve 3 çocuk babası olan Dr. İbrahim Bekar, İngilizce bilmektedir.