Dursun Yıldırım Bayar 1977 yılında Ankara’da doğmuştur. 1995 yılında TED Ankara Koleji’nden ve
2000 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden
mezun olmuştur. Coğrafi bilgi sistemleri, telekomünikasyon altyapısı ve çevre konularında 13 yıllık
özel sektör çalışmalarının ardından, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü’nde Şehir Plancısı olarak göreve başlamıştır. 2017 yılından beri Akıllı Şehirler ve
Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı V. olarak görev yapmaktadır.